Booking App

Booking App

Jednostavno upravljanje rezervacijama iz svih izvora, sa svih uredjaja uz učešće svih zaposlenih uključenih i direktnu komunikaciju sa gostima

Lista rezervacija

Lista rezervacija po danima i vremenu dolaska , sa direktnim pozivanjem gosta iz liste  i uvidom u sve osnovne elemente rezervacije.

On Line rezervacije

Jednostavno dodavanje koda za direktan prijem rezervacija sa Vašeg web sajta i Facebook strane, uz prijem rezervacija sa HajdeDa.com

Kreiranje rezervacija

Brz i lak unos telefonskih rezervacija sa svih vrsta uredjaja  

Real time komunikacija

Direktna komunikacija kako sa online gostima, tako i izmedju Vaših zaposlenih.

Zauzetost kapaciteta

Jednostavno vodjenje rezervacija stolova uz onemogućavanje duplih rezervacija.

Setup lokala

Jednostavno kreiranje i numerisanje stolova. Odredite njihov kapacitet po broju ljudi i sve to rasporedite po nivoima koje imate u svom lokalu.

Upravljanje korisnicima

Otvorite naloge svojim zaposlenima koji će učestvovati u procesu rezervacija. Dodelite im autorizacije na osnovu uloge i pozicije u organizaciji.

Upravljanje tokom rezervacija

Upravljajte rezervacijama i njihovim statusima kako bi ste uvek imali kompletan uvid u trenutno stanje. 

Analitika

Kompletan uvid u analitiku o rezervacijama u Vašem ugostiteljskom objektu.

Booking App

Upravljajte vašim rezervacijama, imajte potpunu kontrolu kao i direktan prijem informacija sa vašeg web sajta, Fejsbuka i HajdeDa.

2899 RSD
mesečno + cena po osobi
Ovaj sajt koristi kukije kako bi Vam bilo omogućeno najbolje iskustvo prilikom korišćenja našeg sajta